Friskis&Svettis Järfällas valberedning

Sammankallande 

Carina Hjortling

Ledamöter

Anna-Lena Muisyo

Clas Jacobsson

Kontakt

Har du förslag på ledamöter till styrelsen så är du varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen.

Ange "Valberedning" i ämnesraden.