Friskis&Svettis Järfällas styrelse

Ordförande

Rolf Strandin

Ledamöter

Eva-Stina Lundholm

Kalle Persson

Ylva Sundelin

Malin Petersen

Roger Jansson

Susanne Johansson-Hedström

Kontakt

Kontakta gärna oss i styrelsen på: styrelsen@friskissvettisjarfalla.se

Frågor som rör den dagliga verksamheten kan våra medarbetare på kansliet hantera bättre och därför skickas vissa frågor vidare till dem.