Tillsammans är vi starka

  • 25 anläggningar
  • 12 kommuner
  • 102 000 medlemmar
  • 2 300 funktionärer
  • 1 400 pass/vecka