Personuppgifter som samlas in och lagras

Personuppgifter som samlas in och lagras i vårt medlemssystem är för– och efternamn, adress, telefon– och/eller mobilnummer, e-postadress, personnummer.

Foto tas på dig för att vi ska ha möjlighet att kontrollera att ditt träningskort inte används av obehöriga. Fotot lagras i vårt medlemssystem samt visas på dina sidor via kundwebben.

Fotot visas internt vid inpassering samt finns tillgängligt i vårt medlemssystem. 

Vid registrering eller förlängning av träningskort görs en personuppslagning där personuppgifter som för– och efternamn, adress inhämtas automatiskt via Business Check som i sin tur får sin information från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Fullständig insyn av personuppgifter kommer anställd personal samt våra funktionärer som finns i receptionen att ha. För övriga funktionärer t.ex. ledare kommer personuppgifter av vara dolda i medlemssystemet.

 

Hur länge lagras personuppgifter?

Dina personuppgifter finns lagrade så länge du har ett aktivt abonnemang dvs. träningskort eller medlemskap hos oss. Medlemskapet kan vara aktivt även fast träningskortet gått ut då medlemskapet är giltigt kalenderårsvis oavsett giltighetstid på ditt träningskort.

När du inte längre har ett aktivt abonnemang kommer dina uppgifter att ligga kvar i 18 månader. Därefter görs en anonymisering vilket innebär att personuppgifterna inte

längre kan tillskrivas en specifik medlem. Efter ytterligare 2 månad kommer slutgiltig anonymisering göras vilket innebär att dina uppgifter i vårt medlemssystem tas bort från systemet.

 

Ändring av personuppgifter

Vi ber dig meddela oss vid ändring av för– och efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

 

Din rätt till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer samt få vissa av uppgifterna borttagna ur våra system.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap, avgiften återbetalas ej, och be att dina personuppgifter tas bort.

 

Samtycke från föräldrar för barn och ungdomar under 16 år

Är du under 16 år behöver vi behöver vi vid första registrering i vårt medlemssystem inhämta samtycke från målsman.  

 

Skador och skadeanmälan

Råkar du ut för en skada i vår lokal, skriver vi en händelserapport. Vi dokumenterar vad som skett, datum och tid, för– och efternamn samt födelsedatum/medlemsnummer. Händelserapporten sparas till dess att anställd personal återkopplat till den drabbade. Därefter förstörs rapporten i dokumentförstörare.

Skadeanmälan kan göras via olycksfallsförsäkring tecknad hos Svedea. Skadeanmälan skickas brevledes till försäkringsbolaget Svedea. Skadeanmälan sparas inlåst på kansliet på Friskis&Svettis under innevarande kalenderår.

 

Tillåtelse att göra utskick via brev, e-post och mobil.

Vid registrering ger du oss tillåtelse att göra utskick via brev, e-post eller sms.

Tillåtelsen avser utskick av nyhetsbrev ca sex st. per år, information vid eventuellt passbyte, när du som medlem blivit inbokad från väntelista, varningar pga. ej uthämtad bokad plats samt bokningspåminnelser.

Systemet skickar automatiskt ut e-post när ditt abonnemang är på väg att gå ut.

Har du köpt träningskort via vår webbshop kommer kvitto att skickas till den e-post som finns registrerad i vårt medlemssystem.

Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt mail eller maila oss på info@eskilstuna.friskissvettis.se

 

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de leverantörer som vi samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig.

Detta gäller i huvudsak följande leverantörer

BRP Systems – är leverantör av vårt medlemssystem. Här finns alla personuppgifter lagrade, köphistorik, träningsstatistik. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster du köpt från oss. BRP Systems är anlitade av oss som personuppgiftsbiträde.

Nets, Teller – är leverantörer för våra betallösningar såsom betalning med kontokort.

Imbox – levererar vår chattfunktion på hemsidan.

OpusCapita Kredithanterarna AB – anlitas för köp av träningskort via delbetalning där betalning sker månadsvis (autogiro). Ansökan om delbetalning görs på plats i vår reception. En kreditprövning görs av UC-upplysningscentralen på uppdrag av Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB. Du behöver ha dig ditt clearingnummer samt kontonummer vid ansökan. Underskriven order samt autogiroanmälan skickas via e-post till Kredithanterarna för att delbetalning/autogiro ska kunna genomföras. För fullständiga villkor för delbetalning/autogiro läs våra allmänna villkor. 

EKAF – För att kunna tadel av rabatten behöver du skriva upp namn, födelsedatum, din arbetsplats samt tidslängd på träningskortet på en lista i vår reception. Listan kommer sedan att skickas till EKAF-administrationen för kontroll av berättigad rabatt. Listan sparas hos oss i sju år i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078)

 

Tvåföreningskort

Tvåföreningskort innebär att träningskortet gäller i vår förening samt i en av de Friskisföreningarna som vi samarbetar med. Kontrollera aktuella samarbeten via hemsidan eskilstuna.friskissvettis.se

Vid köp av tvåföreningskort kommer personuppgifter såsom för– och efternamn, personnummer, mobilnummer samt e-postadress att lämnas vidare till den berörda föreningen.

Samtycke samt allmänna villkor hos den andra föreningen godkänns när du hämtar ditt träningskort i den andra föreningen.

 

Doping

Som medlem hos IF Friskis&Svettis Eskilstuna kan du komma att dopingtestas. Du är skyldig att medverka i dessa tester.

Dopingtestet utförs av Riksidrottsförbundet

Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs av från träning hos Friskis&Svettis Eskilstuna i normala fall fyra år.

 

Sociala medier

Bilder/filmer tagna i lokalen kan komma att användas för att informera om verksamheten via olika sociala medier.

Innan bild/film tas tillfrågas du som medlem om du vill medverka. Du har alltid rätt att invända och då vänder du dig till föreningens kommunikationsansvarig.

 

PT- Personlig träning

Vid köp av personlig träning kommer ett specifikt avtal för samtycke att skrivas under då andra typer av personuppgifter, än vad som beskrivs i detta dokument, inhämtas såsom t.ex. hälsotillstånd.

Detta avtal hanteras då du träffar den personliga tränaren.

Inköpta PT-tillfällen är giltiga 1 år från inköp datum.

Avbokning av PT-tillfällen sker senast 24 timmar innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras enligt gällande prislista.

 

E-post till info@eskilstuna.friskissvettis.se

E-post som skickas till info@eskilstuna.friskissvettis.se besvaras av anställd personal vardagar. E-post hanteras och slängs efter det att ärendet är åtgärdat.

 

Uppdaterad 2019-02-05