Friskis&Svettis Uppsala

Växel 018-55 84 90

Postadress
Friskis&Svettis Uppsala
Väderkvarnsgatan 16
753 29 Uppsala

 

Verksamhetsfrågor
Helena Hovstadius, verksamhetschef

Ekonomi
Pia Helander, ekonomiansvarig

Autogiro
Annika Emanuelsson, ekonomiassistent

Vill du bli funktionär?
Läs mer här

Medlemsdemokrati
Styrelsen
Valberedningen