För dig som fyllt 20 år 

Gäller alla våra aktiviteter

12 månaderskort  2 100 kr

6 månaderskort 1 200 kr

Klippkort 15 ggr 950 kr

Engångsbiljett 75 kr

 

För dig som är mellan 13 och 20 år

Gäller alla våra aktiviteter

12 månaderskort 1 050 kr

6 månaderskort 600 kr

Klippkort 15 ggr 450 kr

Engångsbiljett 40 kr

 

För dig som är studerande eller pensionär

Gäller alla våra aktiviteter

12 månaderskort 1 600 kr

6 månaderskort 950 kr

Klippkort 15 ggr 900 kr

Engångsbiljett 75 kr

Familjejympa/Familjefys

Terminsavgift  250 kr

Engångsbiljett 30 kr

I familjejympan tränar vuxen gratis