Frysning av kort

Du kan frysa ditt träningskort kostnadsfritt minst 30 dagar och max 360 dagar/år, i händelse av arbete/studier på annan ort, skada/sjukdom, graviditet.

1. Arbete/studier på annan ort:

Om du arbetar eller studerar på annan ort kan du frysa ditt kort under den perioden. Ta med intyg från din arbetsgivare eller skola.

2. Skada/sjukdom:

Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från din läkare, barnmorska eller sjukgymnast kan du förlänga ditt träningskort med samma period som är angivet på intyget. Intyget ska ha brevhuvud eller stämpel samt namnteckning och namnförtydligande från utfärdaren. På intyget ska det tydligt stå angivet, med start- och slutdatum, att du inte kan eller har kunnat träna. Det ska förstås också innehålla ditt eget namn och personnummer. Intyget lämnar du in på din träningsanläggning.

Du kan frysa ditt träningskort utan intyg från skola eller läkare minst 30 dagar och upp till 2 månader för 100 kr. Upp till 3 månader för 200 kr.