Välkommen till vår anläggning på Finnslätten

Friskis är en del av ett aktivitetshus - Kungsledens Sportcenter - tillsammans med andra föreningar. Anläggningen är cirka 800 kvm. Vissa gruppträningspass är förlagda i en gemensam hall i anläggningen.

Här finns det

 • Gym
 • Spinning
 • Gruppträning
 • Plazayta
 • Cirkelgym

Öppettider

Inpassering

Inpassering till gymmet eller spinningen sker via slussen.

Inpassering för pass i Kungsledens Sporthall sker via stora entrén.

Obemannad anläggning kräver eget ansvar

Det är viktigt att du som medlem tar det egna ansvaret då anläggningen är obemannad.

• Vi har ingen låsjour (eller personal) som kan rycka ut om du ex låst in din nyckel i skåpet
• Upphittat/kvarglömt finns i tunnor på anläggningen. Dyrare värdesaker tas om hand (ring reception för att höra om de upphittats)

Parkering

Easy park har tagit över parkeringarna på Finnslätten.

• läs på skyltarna vad som gäller för parkeringen

• ladda ner Easy parks app och följ anvisningarna

Obs! Parkeringarna utanför entrén är Friskis personalparkeringar - tillstånd erfordras!

Rött kort gäller

Rött kort

För att du skall kunna träna på vår nya anläggning på Finnslätten, och gå via slussen - behöver du som redan är medlem byta ut ditt befintliga träningskort.

Detta för att det bl a skall fungera i den sluss som finns intill lokalen. Kom till någon av receptionerna på City eller Rocklunda och ta med ditt befintliga träningskort, så hjälper vi dig att byta ut mot ett nytt rött kort.

Givetvis kan du använda detta kort på alla våra anläggningar.

Viktigt att veta!

 

 • För att få träna under obemannade tider måste du vara 16 år
 • Vid kortbytet måste målsman vara med om du är under 18 år

Träna när det passar dig

Du som har ett giltigt träningskort och medlemsavgift betald för aktuellt år kan träna på tider då receptionen är stängd i föreningens anläggning på Finnslätten.
Våra öppettider är måndag-söndag kl 00-00 (dygnet runt). Inpasseringen sker via den entré som är ut mot Lugna gatan då lokalen inte är bemannad.

Anläggningen kommer att vara oregelbundet bemannad under en tid. Är vi på plats, är ingången inne i byggnaden öppen. Gå runt hörnet och in via stora entrén.
Övriga tider - om du vill köpa träningskort eller ställa frågor - hänvisar vi till våra andra anläggningar på City och Rocklunda.

Rutiner som gäller vid den obemannade inpasseringen

Detta bör du känna till när du tränar och lokalen är obemannad (ingen personal i reception):

• För att kunna passera in när anläggningen är obemannad behöver du ha ett rött träningskort med chip.
Om du har ett kort med streckkod kan du få hjälp att byta ut kortet vid någon av våra anläggningar.

• Du kan inte träna med engångsbiljett och du måste ha ditt träningskort med dig för att kunna träna när anläggningen är obemannad.

• Om du ska delta på ett gruppträningspass vid obemannad tid går du in genom slussen och checkar in till passet vid inpasseringsdatorn som finns vid lokalens huvudentré, vid reception.

• Obemannad inpassering sker en och en genom att du läser av ditt träningskort via en kameraövervakad sluss. Se till att ditt ansikte är synligt, d v s ingen keps, sjal eller tröjluva på huvudet som döljer ditt ansikte.

Gör så här:


1) Scanna ditt träningskort vid scannern utanför entrédörren. (Observera! Dörren får inte stå öppen mer än 1 minut, då går larmet. Läs vidare under Viktigt att veta nedan)

2) Scanna ditt träningskort vid scannern utanför slussen. Öppna dörren till slussen och kliv in.

3) När dörren bakom dig i slussen är stängd - scanna ditt träningskort vid scannern inne i slussen. Öppna dörren och kliv på!

4) Glöm inte att även scanna ditt kort vid inpasseringsdatorn som finns på väggen vid utgång mot allmänytan. Denna inscanning är viktig för din och vår träningsstatistik!

Viktigt att veta

• Vid överträdelse, ex när fler passerar in samtidigt i slussen, eller om du släpper in någon via nöddörrar, blir samtliga parter avstängda d v s träningskorten dras in omgående utan återbetalning.

• Om entrédörren inte stängs ordentligt innan du går vidare i slussen, går larmet till väktare och det blir en utryckningskostnad som medlemmen debiteras.

• Nödhandtaget får inte användas – om detta görs ändå går larmet och du debiteras för utryckningskostnaden på 3 000 kr.

• Vid skadegörelser i lokalen blir den/de medlemmar som orsakat detta ersättningsskyldiga för skadan och avstängda, d v s träningskorten dras in omgående utan återbetalning.

• Giltigt träningskort är en självklarhet för oss. Vi utför regelbundet kontroll av träningskort under tider då anläggningen är obemannad. Dessa kontroller sköts av Nokas. Vi ber dig därför att ha ditt träningskort nära till hands vid kortkontroll. I de fall du inte har ditt träningskort på dig blir du ombedd att uppge ditt personnummer.

• Du behöver vara minst 16 år för att träna när anläggningen är obemannad.

• Du ansvarar för att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar. Nödutgångarna är larmade och får endast användas i nödfall. Vid akut hjärtstopp finns hjärtstartare i receptionen.

Problem vid inpassering

• Vi kan inte garantera inpassering i lokalen på obemannade tider om vi drabbas av problem som Friskis inte råder över, såsom strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller vid skada/felaktigheter på ditt träningskort.

• Vid problem ring F&S växel, 021-10 12 35, där vi nås på anläggningarnas öppettider.

• Vid allvarliga händelser eller fara utanför dessa öppettider ring Nokas jour 010-210 90 00

Omklädningsrum

I vår anläggning finns det två små omklädningsrum (herr och dam) med möjlighet till att låsa in sina saker och duscha. 

Kungsledens sportcenter (hyresvärd) har även fler omklädningsrum, som kan utnyttjas då hela sportcentret är öppet. Observera, under obemannade tider är denna del av lokalen larmad. 

Kamerabevakning på Finnslätten

Vi har kamerabevakning på våra ytor på Finnslätten. Till stöd för övervakningen har vi kamerabevakningslag 2018:1200

Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta gör vi för vår egen och våra medlemmars trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter 21 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 21 dagar. Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se alternativt ring +46 (0)8-657 61 00.
Datainspektionen är kontrollerande myndighet.

Vill du veta mer om vår anläggning på Finnslätten?

Vill du veta mer om Kungsledens Sportcenter och vilka andra föreningar som finns där, hänvisar vi till Västerås kommuns idrottschef Magnus Jansson.

         

 

Här finns vi

Träna på Friskis

Här finns vi

Här finns det

 • Gym
 • Spinning
 • Gruppträning
 • Plazayta
 • Cirkelgym