Handlingar till extra årsmötet 2024

Du äger - så funkar Friskis medlemsdemokrati