Från vänster; Stefan Linder, Anne Yrvehed, Hans Löfström, Sara Palmgren, Jonathan Oké, Steve Lundin, Peter Olofsson och verksamhetsledare Urban Josefsson
Klicka här för att läsa om vår valberedning!