Här kan du läsa instruktion för inpassering

För att kunna nyttja den mobila inpasseringen krävs det att du laddat ner den nya Mitt Friskis appen och att du är medlem med ett aktivt träningskort. Du laddar ner appen från App store eller Google play. 

Vill du inte använda mobil inpassering behöver du köpa ett nytt kort. Kortet kostar 50 kronor och köps i receptionen. De gamla korten är tyvärr inte kompatibla med den nya inpasseringen. 

På utsidan av entrédörren samt i receptionen finns en dosa som läser av ditt kort/känner av din Bluetooth. Det finns kameror som filmar inpasseringen samt receptionsområde. 

Viktigt att tänka på!

 • När entrédörren är låst (utanför receptionens öppettider) ska både inpasseringen vid entrédörr (för att låsa upp) samt incheckning/avprickning vid receptionen (för att checka in) ske. Inpasseringen för entrédörren låser endast upp dörren, den checkar inte in dig samtidigt. Incheckning görs som vanligt vid receptionen. 
 • Det är viktigt att du alltid har med dig ditt träningskort/mobil med mobil inpassering när du kommer till Friskis om entrédörren skulle vara låst.
 • Stickkontroller kommer att göras regelbundet för att säkerställa så att endast behöriga vistas i lokalen. Då har du som medlem skyldighet att uppvisa medlemskap.
 

MOBIL INPASSERING - ENTRÉ

OBS! Säkerställ att du har Bluetooth och platstjänster påslaget, annars kommer inte inpasseringen fungera. 

1. Ställ dig utanför entrédörren, säkerställ att du har Bluetooth och platstjänst påslagen. 

2. Öppna Mitt Friskis appen

3. Klicka på "profil"

4. Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet

5. Klicka på "inpassering"

6. Enheten kommer att ansluta till Bluetooth kontakten 

7. "NYK_ENTRE_GAT" kommer att dyka upp på din display, klicka på "välj" 

8. Dra sedan den runda symbolen i riktning höger mot låset 

9. Dörren låses upp 

 

MOBIL INPASSERING - KIOSK

Följ samma steg enligt mobil inpassering ENTRE. Istället för "NYK_ENTRE_GAT" ska du välja "NYK_KIOSK_GAT" 

På dosan som sitter på väggen bredvid anslagstavlan kommer en grön bock signalera att du är incheckad/avprickad. Du kan även se information som tidigare på inpasseringsskärmen till vänster om dosan. 

 

KORT INPASSERING - ENTRÉ

På utsidan av entrédörren finns en dosa som läser av ditt kort/känner av din Bluetooth. Det finns kameror som filmar inpasseringen. 

1. Håll upp ditt nya kort mot Gatner dosan till vänster om dörren. (En långsmal dosa med namnet "Gatner") 

2. Dosan signalerar att dörren är upplåst. 

 

KORT INPASSERING - KIOSK

1. Håll ditt nya kort mot den blå cirkeln på Gatner dosan som sitter på väggen vid anslagstavlan. 

2. På dosan som sitter på väggen bredvid anslagstavlan kommer en grön bock signalera att du är incheckad/avprickad. Du kan även se information som tidigare på inpasseringsskärmen till vänster om dosan. 

Filmer med instruktion finns också att se på sociala medier, sök på friskisnykoping på Instagram eller Friskis&Svettis Nyköping på Facebook. 

Vid problem med inpassering

Vid oförutsedda problem så som strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller skada/felaktigheter på ditt träningskort kan vi inte garantera inpassering i lokalen. Vid problem med inpassering är du välkommen att ringa 0155-28 36 36 eller 072-572 00 73 för att nå personal. Till vänster om entrédörren under Gatner dosan finns även en ringklocka du kan prova ringa på.


Regler och rutiner

 • För att komma in måste ditt träningskort vara giltigt och din medlemsavgift betald för det aktuella året
 • När entrédörren är låst (utanför receptionens öppettider) ska både inpasseringen vid entrédörr (för att låsa upp) samt incheckning/avprickning vid receptionen (för att checka in) ske. Inpasseringen för entrédörren låser endast upp dörren, den checkar inte in dig samtidigt. Incheckning görs som vanligt vid receptionen. 
 • Det är viktigt att du alltid har med dig ditt träningskort/mobil med mobil inpassering när du kommer till Friskis om entrédörren skulle vara låst.
 • Stickkontroller kommer att göras regelbundet för att säkerställa så att endast behöriga vistas i lokalen. Då har du som medlem skyldighet att uppvisa medlemskap.

 • I dagsläget kan du inte träna med engångsbiljett. Du måste ha ett aktivt träningskort och ett medlemskap för det aktuella året för att kunna träna i gymmet utanför tider då receptionen är öppen.

 • Alla som ska träna måste checka in vid läsaren vid receptionen. Inpasseringen registrerar bara dörrinpasseringen.

 • Den som går in utan träningskort eller släpper in obehöriga blir avstängd i ett år utan betalning.

 • Sista inpassering till gymmet är 30 minuter innan stängning.

 • Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad kring och följa föreningens medlemsvillkor, trivselregler samt öppettider.

 • Lokalen larmas och låses helt vid stängning kl. 23:00. Om du befinner dig i lokalen och larmet går kommer du debiteras för larmavgiften på 1500 kr.

 • Du ansvarar för att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar. Nödutgångarna är larmade och får endast användas i nödfall.

 • Vid akut hjärtstopp finns hjärtstartare i receptionsområdet.

 • Vid brandlarm utrym lokalen omedelbart. Signal till räddningstjänsten går automatiskt och de kommer inom kort. Gå inte in i lokalen förrän räddningstjänsten bekräftat eventuellt ”falsklarm”. Om räddningstjänsten inte anländer kan du själv ringa 112 och få uppdatering i frågan om det är ett falsklarm som de valt att inte göra utryckning på.

 • Om du känner dig hotad eller om obehöriga befinner sig i lokalen kan du använda överfallslarmet som finns vid receptionen ”BRÅKLARM”. Tryck på bägge knapparna undertill i ett par sekunder. Inom kort kommer en väktare från Securitas. Bråklarmet är kameraövervakat liksom receptionsområdet.
 • Håll koll på våra receptionsöppettider i samband med helgdagar och speciella tider över sommar och jul.