Rörelseglädje för de yngsta

I klassrummet eller hemma. När överskottsenergin flödar över eller när ny fart och fokus behövs. Bara att härma och hänga på!

Sjuloopen

Spela video

Jorden runt

Spela video

Mer om Röris och Mini-Röris

Tankarna bakom

Blir någon överraskad av att Friskis&Svettis tar fram ett rörelseprogram för barn i skolan och förskolan? Knappast. Röris och Mini-Röris ligger helt i linje med människors förväntningar på Friskis&Svettis. Det är enkelt att vara med.

Läs mer

Hjärnan och rörelse

Susanne Wolmesjö, utbildare och föreläsare i neurosensormotorik, berättar i tre korta filmer om hur rörelse påverkar våra hjärnor när det gäller lärande, självkänsla och stress.

Spela video