Föreningens historia

Här följer några årtal som är viktiga i vår förening:

1983

Friskis&Svettis i Nyköping bildades. Till en början var det jympasalar i omnejden som gällde. Ledare och värdar for fram och tillbaka och plockade upp och ner musikutrustning.

1997

Vi skaffade en egen lokal på Brunnsgatan 3 och där finns vi än idag. Lokalen har utökats lite vartefter. Först med Lilla träningssalen och då flyttade vi entrén till andra sidan av huset.

2005

Under hösten öppnade vi vårt gym.

2012

Vi öppnade en utbyggnad av gymmet, ett så kallat Multisportgym. Här tränar man funktionellt. Det finns utrymme för utfall och liknande. TRX-band, kettle-bells, fria vikter m.m.

2016

Diskussioner har pågått i många år om att få till en bättre lämpad lokal för spinningverksamheten. Ett av problemen har varit att cyklarna i den tidigare lokalen stått placerade i brandsäkerhetsgångarna. Vi hoppades med denna flytt att framöver kunna utöka antalet tillgängliga cyklar på spinningpassen och att motionärerna skulle uppleva den nya platsen som mer luftig och som en glädjefylld plats att träna på. Ny placering för spinningen är nu ”Hyllan”.

2017

Modernisering av föreningen gymverksamhet. Med uppdrag från 2015 års stämma hade beslut tagits om att utveckla gymverksamheten. Vi bildade en projektgrupp bestående av Instruktörer - Hilde Godtlibsen, Andreas Gustavsson och Johan Fredriksson. Från styrelsen - Marianne Backrud-Hagberg, Claes Thorslund, samt Mikael Listam. Medlemmar - Patrik Lindell och Erik Holm.

Målet var att invigningen skulle hållas den 14 januari 2017 vilket också skedde och vi hade beräknat ca: 200-250 deltagande besökare.

Som en del i vårt nytänkande rekryterades också en personlig tränare (PT).