Schemat i Friskishuset ser du via den vita knappen uppe till höger Boka/Schema på hemsidan. I enheter med en mindre skärm hittar du Boka/Schema via hamburgermenyn (tre röda streck i en vit cirkel) uppe till höger.

Alla scheman i våra externa lokaler hittar du genom att scrolla ner till kartbannern som finns längre ner på den här sidan.

 

Vårt schema är preliminärt och kan komma att ändras under verksamhetsåret på grund av oförutsedda händelser eller annat som påverkar oss.

Större ändringar i schemat kan komma att göras vid terminsstart för att till exempel kunna erbjuda nya träningsformer, för att skapa ett varierat schema, för att möta våra ideella ledares önskemål utifrån deras förutsättningar osv.

Vi gör allt vi kan för att schemalagda gruppträningspass ska genomföras. Ibland kan det, om en vikarier till gällande träningsform inte går att hitta, bytas till annan träningsform. I sista hand kan pass komma att ställas in om vikarie inte går att uppbringa.

I skollokalerna följer vi skolornas terminer (vårtermin och hösttermin) och har inte tillgång till dessa lokaler under sommarmånaderna och har begränsad tillgång under julveckorna. Dagar och tider i dessa lokaler ansöks om hos respektive kommun inför nytt läsår dvs varje hösttermin. Kommunerna beslutar om fördelning av tider utifrån sina regler vilket bla säger att barn- och ungdomsidrotter har förtur. Detta gör att vi inte kan garantera att vårt schema ser likadant ut varje termin då våra tider kan förändras och vi även kan bli utan tider helt i någon lokal.

Öppettiderna i Friskishuset kan förändras på grund av förändringar i verksamheten och/eller organisationen och på grund av oförutsedda händelser som ligger utom vår kontroll. Vi informerar om eventuella förändringar på hemsidan och via sociala medier i första hand.

Här kan du träna med oss!