Så här funkar det:

Inpassering:

Du håller ditt kort framför läsaren på utsidan vid dörren så dörren låses upp.  Det finns kameror som filmar inpasseringen när receptionen inte är bemannad.

Kanonhuset: Du går in genom den högra dörren och väntar tills dörren stängs. 
Harvestad:
Gå in genom den lilla dörren till vänster och vänta till dörren stängs.

Utpassering:

Tryck på knappen med nyckelsymbol vid dörren så kan du öppna och gå ut.

Kanonhuset: Gå ut genom den vänstra dörren.
Harvestad:
Gå ut genom den lilla dörren till höger.
Även utpasseringen kameraövervakas och filmas.

Regler & rutiner

 • För att komma in måste ditt träningskort vara giltigt och din medlemsavgift vara betald för det aktuella året.
 • Du kan inte träna med engångsbiljett och du måste ha ditt träningskort med dig för att kunna träna i gymmet utanför ordinarie öppettider.
 • Kanonhuset: Du har tillgång till gymmet på nedre och övre plan, samt omklädningsrummen (ingång från gymmet). Då receptionen är obemannad är även samtliga träningssalar stängda och kan ej nyttjas. Harvestad: Du har tillgång till hela huset.
 • Inpassering sker en och en genom en kameraövervakad sluss. Alla som ska träna måste checka in! Se till att dörren stängs ordentligt.
 • Den som går in utan träningskort eller släpper in obehöriga blir avstängd i ett år utan återbetalning.
 • Sista inpassering till gymmet är 20 minuter innan stängning.
 • Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad kring och följa föreningens medlemsvillkor och trivselregler, samt öppettider.
 • Lokalen larmas och låses vid stängning. Om du befinner dig i lokalen och larmet går kommer du debiteras för larmavgiften på 1500 kr.
 • Du ansvarar för att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar. Nödutgångarna är larmade och får endast användas i nödfall. Vid akut hjärtstopp finns hjärtstartare i receptionen. Gå via nödutgångarna i omklädningsrummen.

Problem med inpassering

 • Vid oförutsedda problem så som strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller skada/felaktigheter på ditt träningskort kan vi inte garantera inpassering i lokalen. Vid problem med inpassering är du välkommen att ringa 013-123030
 • Håll koll på våra öppettider i samband med helgdagar, och speciella tider över sommar och jul.