Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskis-förenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om de motioner som kommit in från medlemmar.

Inbjudan till årsmötet 2024

Dagordning till årsmöte 2024

Verksamhetsplan 2024

Årsredovisning 2023

Resultat- & balansräkning 2023, Budget 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Proposition 1

Protokoll årsmöte 2023 

Strategisk plan 2023-2025

Stadgar

Valberedningens arbetsinstruktion

Valberedningens förslag

 

Kontakta verksamhetschef Lotta Utterström om du undrar något.