Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskis-förenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om de motioner som kommit in från medlemmar.

Extra årsmöte 14 juni 2021
Varmt välkommen till ett extra årsmöte kl 18 14 juni 2021 för att justera stadgarna för att kunna ha digitala årsmöten.

Dagordning extra årsmöte 210614

Inbjudan extra årsmöte

Proposition till extra årsmöte

 

Protokoll från årsmötet 2021

Inbjudan till årsmöte 2021

Dagordning till årsmöte 2021

Protokoll årsmöte 2020

Förslag stadgeändring 2021

Årsredovisning inkl. revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens arbetsordning

Verksamhetsberättelse för 2020

Ekonomisk årsredovisning 2020

Valberedningen informerar inför kommande årsmöte 29 mars 2021

Med anledning av rådande situation med covid 19 och dess påverkan på Friskis Linköpings verksamhet har vi i valberedningen tillsammans med styrelse och verksamhetschef kommit fram till att föreslå sittande ledamöter för omval vid årsmötet 2021.

Valberedningen: Annette Sverker, Jenny Vegfors och Rolf Törnström

Valberedningens förslag är:

Ordförande 1 år: Anders Nordström (omval)

Ledamöter omval 2 år: Elisabet Lärkhammar, Elin Brasch och Gunnar Broman

Ledamöter som valdes vid årsmötet 2020, 1 år kvar av mandatperioden: Ulf Hageström, Per Sandström och Maria Lewander

Revisorer 1 år

  • Ordinarie revisor Michael Hellgren (omval, Kom-ekonomi AB)
  • Medlemsrevisor Sten Anders Hofvendahl (omval)

Revisorssuppleanter 1 år

  • Per Starck (omval, Stångebro Revisionsbyrå AB)
  • Medlemssuppleant Björn Söderberg (omval)

Protokoll årsmötet 2019

Inbjudan årsmöte juni 2020

Dagordning årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan 2020

Motion till årsmötet 2020

Styrelsens svar på motion 2020

Valberedningens Arbetsordning 2019

Valberednings arbete inför årsmötet 2020

Revisionsberättelse 2019 del 1

Revisionsberättelse 2019 del 2

 

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Ordförande, 1 år

Anders Nordström (omval)

Ledamöter omval, 2 år

Maria Lewander
Per Sandström
Ulf Hageström

 

Ledamöter som valdes vid förra årsmötet, dvs 1 år kvar av mandatperioden

Gunnar Broman
Elisabet Lärkhammar
Elin Brasch

Revisorer, 1 år

Ordinarie revisor: Michael Hellgren (omval, Kom-ekonomi AB)
Medlemsrevisor: Sten-Anders Hofvendahl (omval)

Revisorssuppleanter, 1 år
Pär Starck  (nyval, Stångebro Revisionsbyrå AB)
Björn Söderberg (omval)

Kontakta verksamhetschef Lotta Utterström om du undrar något

Här kan du läsa mer om årsmötet och inlämnande av motioner.

Protokoll från årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Protokoll extra årsmöte 2017

Årsredovisning 2017

Stadgar