Frågor och svar

Önskemål utav annan musik i gymmet

Vi har en musikspelare i gymmet som skapar egna spellistor det vi kan påverka är musikstil och volym. I dagsläget har vi försökt att matcha stilen med vår medlems klientel utefter tid på dygnet. På morgon och förmiddag har vi valt en "softare" volym och musikstil som sedan vid lunch och framåt övergår i en lite mer populär stil vilket vi tror skulle kunna passa den stora mängden.

Önskemål att begränsa antalet duschdraperier i omklädningsrummen

Vi har tagit till oss utav era synpunkter och därav begränsat draperier till hälften så att valmöjligheten finns.

Önskan om att kunna basta på obemannade tider

Fungerar ej pga brandrisken, vi måste ha personal på plats.

Önskemål om fler maskiner i gymmet

Vi avvaktar ommöbleringen och utvärderar sedan vilka möjligheter som finns, av begränsat utrymme behöver vi noga se över vilka maskiner vi väljer att ha för bästa möjliga funktion.

Önskemål om pappershanddukar på toaletterna 

Vi har ur både ett hållbart miljö- och ekonomiskt perspektiv tagit bort pappershanddukar och ersatt dem med handtorkar.

Önskemål om laddnings stolpe för elbil

Absolut något att ta med oss i en dialog med fastighetsvärden, i dagsläget finns det inte planer för detta men något att undersöka framåt.

Ljudvolym i gymmet- önskan om en högre volym kvällstid

Vi ser över våra musikinställningar för mediaspelaren och provar oss fram till en volym som passar många. Vi kommer inom kort byta mediaspelare och hoppas att den nya blir bättre och lättare att hantera gällande inställningarna och att volymen då kan bli till belåtenhet.

 

Tack för era synpunkter och förslag.

Vi uppdaterat löpande när frågor kommer in.