Frågor och svar

Årskort plus medlemskap= 3200+150 kr? Förslag på ändring: Varför inte ta det på en gång 3350kr när jag ändå måste köpa det?

Detta är datatekniskt ogörbart i dagsläget och vi behöver redovisa medlemsavgiften separat till Friskis Riks enligt våra stadgar.

 Tagg borde ingå i årskortet  Förslag: Enkelt samma pris som utan

Alla vill inte ha tagg och vill då inte heller betala för det

 Pensionärs pris till alla över 60+   Förslag: Min väninna fick för 2500 och jag som är 64 måste betala 3200kr fast vi båda är pensionärer, borde sjunka i pris efter 60 och uppåt

Finns ett intyg från försäkringskassan att man är pensionär på heltid så gäller det

 Önskas våg till omklädningsrummen

Enligt vår syn finns inte en våg med i vad man måste ha i ett offentligt omklädningsrum och därav så har vi tagit beslut om att vill man väga sig får man göra det hemma.

 Önskas kaffe

Kan komma att finnas med i en plan framöver när vi ska se över våra sociala mötesplatser.

 Önskemål om annan gymutrustning som ez-stång och concentrationscurlsbräda

Det finns ett stort och brett sortiment inom gymutrustning och vi försöker tillgodose våra medlemmars önskan, just dessa saker anser vi att vi har men det kan finnas olika varianter. Vi ber er specificera vad ni saknar på befintlig utrustning.

 Jättebra träning med Carido Mix! men behöver vara musik till! Friskis har alltid musik till passen.

Vi ser över och undersöker möjligheterna till att ha musik även på konditionsbalkongen.

Alla bra pass är på samma tid, önskemål att flytta på pass

Vår schemagrupp arbetar aktivt att få till ett sådan bra schema de kan utifrån förutsättningarna. Alla våra instruktörer "jobbar" ideellt och därav kan det vara svårt att få till enligt önskemål. Varje höst görs en större schema ändring och dessa synpunkter tas med dit.

Nyheter av pass, Spinning Grand Prix

Vid nyheter i vårt utbud är det alltid svårt att veta hur utförandet kommer bli och därför är feedback från er viktigt. Vi ser över möjligheterna utav just vår spinning nyhet för att göra den så bra som möjligt.

Önskemål att flytta olika maskiner

Vi har en ständigt pågående process kring gymmet och dess maskiner för att möjliggöra träningsupplevelsen för er så bra som möjligt. Era åsikter är viktiga och vi tar med oss dem i våra framtida planer.

Önskemål utav annan musik i gymmet

Vi har en musikspelare i gymmet som skapar egna spellistor det vi kan påverka är musikstil och volym. I dagsläget har vi försökt att matcha stilen med vår medlems klientel utefter tid på dygnet. På morgon och förmiddag har vi valt en "softare" volym och musikstil som sedan vid lunch och framåt övergår i en lite mer populär stil vilket vi tror skulle kunna passa den stora mängden.

Önskemål att begränsa antalet duschdraperier i omklädningsrummen

Vi har tagit till oss utav era synpunkter och därav begränsat draperier till hälften så att valmöjligheten finns.


Tack för era synpunkter och förslag.

Vi uppdaterat löpande när frågor kommer in.