Personerna i styrelsen

Ordförande

Gunilla Almgren, gunilla@regab.com 

Ledamöter

Margita Björklund

Ann-Christin Sande

Eva Johnsson

Robert Arvidsson

Lars Carlsson

Björn Sahlin

Thomas Fredriksson