För att träna när anläggningen är obemannad behöver du ha ditt medlemskort med dig och kod till ditt kort så du kan passera in och ut.
Otillåten in- och utpassering beivras och medför åtgärder.

För att komma in i entrén på entréplan i huset behöver du också en kod.
Koden får du på anläggningen, via telefon 031-723 56 55 eller via mail torslanda@gbg.friskissvettis.se.

Anläggningen är öppen varje dag kl. 04.30 - 23.00. Övrig tid är anläggningen larmad och låst, befinner du dig i våra lokaler då riskerar du att bli inlåst och betalningsskyldig för larmutryckning.