För att träna när anläggningen är obemannad använd ditt medlemskort + kod alternativt din mobil och appen ”Mitt Friskis”.
Otillåten in- och utpassering beivras och medför åtgärder.
Vistas du i våra lokaler kl. 23.00-04.30 finns risk att bli inlåst och betalningsskyldig för larmutryckning.