Ungdom

Från det år du fyller 10 år har du möjlighet att träna hos oss. Är du mellan 10 och 12 år ska du alltid träna tillsammans med målsman. Du kan träna på alla pass utan redskap, samt på soft-pass med redskap. Längdkrav 150 cm på Spinning, Indoor Walking och Cirkelgym. Det år du fyller 13 år har du möjlighet att träna på egen hand. 

Familjejympa och Familjefys

Familjejympa är ett pass för barn 2-6 år ihop med vuxen. På Familjefys är åldersgränsen 6-12 år, här tränar du också med vuxen.
Barnet behöver endast medlemskap, samt ett gratis-abonnemang som laddas på via receptionen för att delta.
Du som vuxen har ett av våra Träningskort.