Inpassering på nya gymmet

Inpassering sker mer via appen Mitt Friskis. Genom att slå på telefonens bluetooth och ansluta till vårt wfi-nätverket kommer du få upp alternativ för öppning av speedgaten. Detta kan ta ett par sekunder, ibland upp till femton. Nätverket heter Friskis_guest och lösenordet är Pannben1 och behövs ofta vid inpassering då täckningen i hallen är låg.
- Är ytterdörren till padelhallen låst öppnar du den på samma sätt som speedgaten. Dosan som sänder ut signaler sitter till vänster om entrédörren.