Medlemskap

 Medlemskap är en förutsättning för att kunna köpa och nyttja träningskortet. Medlemskapet löper per kalenderår. Löper ditt träningskort på två olika kalenderår betalas medlemsavgift för båda åren.

Medlemsavgiften erläggs vid köp av träningskort till IF Friskis&Svettis Eskilstuna (org.nr 810000-8909)

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Medlemskap ger dig medlemsinflytande och rösträtt på föreningens årsmöte.

Du som medlem är olycksfallsförsäkrad via Svedea.

Mer om Svedea här: https://www.svedea.se/

 

 

Träningskort

Träningskortet är personligt och får endast användas av dig själv.

Träningskortet är ett refillkort och behöver sparas.

Förlorat eller borttappat träningskort ersätts mot en kostnad på 50 kr. Träningskortet spärras för att förhindra obehörig användning av kortet.

Träningskortet ska registreras i inpasseringen vid varje träningstillfälle.

Foto tas på dig för att vi ska ha möjlighet att kontrollera att ditt träningskort inte används av obehöriga. Fotot lagras i vårt medlemssystem samt visas på dina sidor via kundwebben.

Fotot visas internt vid inpassering samt finns tillgängligt i vårt medlemssystem.   

 

 

 

Samtycke från föräldrar för barn och ungdomar under 16 år

Är du under 16 år behöver vi vid första registrering i vårt medlemssystem inhämta samtycke från målsman.


Tillåtelse att göra utskick via brev, e-post och mobil.

 Vid registrering ger du oss tillåtelse att göra utskick via brev, e-post eller sms.

Tillåtelsen avser utskick av nyhetsbrev ca sex st. per år, information vid eventuellt passbyte, när du som medlem blivit inbokad från väntelista, varningar pga. ej uthämtad bokad plats samt bokningspåminnelser.

Systemet skickar automatiskt ut e-post när ditt abonnemang är på väg att gå ut.

Har du köpt träningskort via vår webbshop kommer kvitto att skickas till den e-post som finns registrerad i vårt medlemssystem.

Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt mail eller maila oss på info@eskilstuna.friskissvettis.se

 

Kredithanterarna – delbetalning/autogiro

Vid köp av träningskort via delbetalning där betalning sker månadsvis (autogiro) anlitar vi företaget OpusCapita Kredithanterarna AB.

Ansökan om delbetalning görs på plats i vår reception. En kreditprövning görs av UC-upplysningscentralen på uppdrag av Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB. Du behöver ha dig ditt clearingnummer och kontonummer samt legitimation vid ansökan.

Order på köpet samt autogiroanmälan sparas i sju år enligt Bokföringslagen (1999:1078)

Skulden dvs. summan för träningskortet kommer att överlåtas till Kredithanterarna, vilket innebär att betalning för träningskortet kommer att ske direkt till Kredithanterarna.

För delbetalning tillkommer en serviceavgift på 20 kr per månad för autogirodragning samt 35 kr per månad för delbetalning med avi. Serviceavgiften på 20 kr är inkluderade i våra priser för månadsbetalning. Första betalning sker oftast via avi.

Du binder dig för 6 eller 12 månader beroende på vilket delbetalningsalternativ du väljer. När skulden till Kredithanterarna är slutbetald upphör även månadsbetalningen. Det är inget som behöver sägas upp.

Underskriven order samt autogiroanmälan skickas via e-post till Kredithanterarna för att delbetalning/autogiro ska kunna genomföras.

 

Ångerrätt/återköp

Du har möjlighet att återköpa ditt träningskort/klippkort 14 dagar från det datum du köpte kortet.

Summan som återbetalas motsvarar kostnaden för träningskortet minus 50 kr per träningstillfälle under perioden.

För klippkort återbetalas restvärdet av återstående klipp.

 

Frysning av träningskort

Vid skada eller sjukdom kan frysning av träningskort göras mot uppvisande av läkarintyg. Detta sker kostnadsfritt.

Läkarintyget uppvisas i receptionen och sparas ej av oss.

I samband med en förlossning kan träningskortet frysas i 6-8 veckor. Ta kontakt via info@eskilstuna.friskissvettis.se

Frysning av träningskort kan ske om högst två månader, en gång under träningskortets löptid och mot en kostnad på 250 kr. Gäller ej klippkort eller terminskort.

Vid delbetalning/autogiro fortlöper betalningarna utan uppehåll till dess att det är slutbetalt. Träningskortet förlängs med den tiden som det varit fryst. Detta gäller både vid frysning av skada/sjukdom eller övrig frysning.

 

Överlåtelse av träningskort

Överlåtelse av träningskort kan ske till annan medlem. Det är endast träningskortet som kan överlåtas då medlemskapet är personligt.

 

EKAF - medlem

Som medlem i EKAF behöver du vid köp av träningskort visa upp ditt medlemskort hos EKAF för att kunna ta del av rabatten.

Du behöver skriva upp namn, födelsedatum, din arbetsplats samt tidslängd på träningskortet på en lista i vår reception. Listan kommer sedan att skickas till EKAF-administrationen för kontroll av berättigad rabatt. Listan sparas hos oss i sju år i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078)

 

Skador och skadeanmälan

Råkar du ut för en skada i vår lokal, skriver vi en händelserapport. Vi dokumenterar vad som skett, datum och tid, för– och efternamn samt födelsedatum/medlemsnummer. Händelserapporten sparas till dess att anställd personal återkopplat till den drabbade. Därefter förstörs rapporten i dokumentförstörare.

Skadeanmälan kan göras via olycksfallsförsäkring tecknad hos Svedea. Skadeanmälan skickas brevledes till försäkringsbolaget Svedea. Skadeanmälan sparas inlåst på kansliet på Friskis&Svettis under innevarande kalenderår.

 

Inpassering

Vid besök hos oss behöver du logga in med ditt träningskort.

Vid inpassering skrivs biljett till pass ut. På biljetten visas ditt för– och efternamn.

Inpasseringen registreras och används för att du via vår kundwebb ska kunna ta del av din träningsstatistik.

Inpasseringsstatistiken användas därutöver endast för internt bruk såsom vid t.ex. planering och uppföljning av aktiviteter i verksamheten.

 

Schema

Vårt schema kan komma att ändras under terminens gång.

Pass kan ersättas av annan ledare och intensitet.

Vid vissa unika tillfällen kan även pass ställas in.

 

Bokning av gruppträningspass

Alla platser på respektive pass är bokningsbara.

Du kan ha max 4 bokningar, plats på reservlista räknas ej in i dina bokningar.

Du kan boka ett pass 5 dagar i förväg från kl. 08.00 på morgonen och fram till 30 minuter innan passtart.

Bokat pass ger en garanterad plats till 10 minuter innan passtart. Din inloggning bör därför göras senast 10 minuter innan passtart därefter blir din plats fri för drop in.

Kommer du senare än 10 minuter innan passtart och det finns platser kvar är du naturligtvis välkommen in på passet. Tänk på att din biljett måste hämtas ut i kundkiosken genom att manuellt klicka ut biljetten, då får du heller ingen varning.

Avbokning måste ske senast 3 timmar före passtart.

Om du missar att avboka eller inte kommer till ditt bokade pass får du en varning. Vid 3 varningar inom en löpande period om 30 dagar blir du automatiskt fråntagen möjligheten att boka pass i 30 dagar. Du har fortfarande möjlighet att träna.

Är passet fullbokat kan du boka dig som reserv. Avbokas en plats ges denna till första reserven, avbokas ytterligare en plats ges denna till andra reserven osv. Detta sker fram till 3 timmar innan passtart.

Om du är bokad på reservlista och utöver det har 4 st. bokningar eller om du har en bokning som överlappar bokningen på reservlistan, kommer systemet automatiskt att plocka bort dig om det försöker boka in dig på en ordinarie plats.

 

Bokning av gyminstruktion

Bokning av gyminstruktion görs via vår kundwebb. Bokning av gyminstruktion kostar 100 kr. Avgiften återbetalas ej.

Betalning sker vid bokning. När betalningen är godkänd blir bokningen giltig.  

Du söker lediga tider i kundwebben under rubriken ”Gyminstruktion”. Hittas inga lediga tider är de uppbokade. Tiderna för gyminstruktioner släpps 7 dagar innan.

Ombokning av gyminstruktion sker via receptionen senast 24 timmar innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras enligt gällande prislista.

 

Förvaring av ägodelar

Förvaring av personlig tillhörigheter som exempelvis kläder och värdesaker sker på egen risk.

Friskis&Svettis är inte ansvariga för förluster på grund av stöld eller på grund av skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.

Under pågående träning finns möjlighet att låsa in dina saker i förvaringsskåp som finns i omklädningsrummen. Ta med eget hänglås.

Det går ej att abonnera på förvaringsskåp. Varje morgon klipps de skåp som varit låsta under natten.

 

Tvåföreningskort

Tvåföreningskort innebär att träningskortet gäller i vår förening samt i en av de Friskisföreningarna som vi samarbetar med. Kontrollera aktuella samarbeten via hemsidan eskilstuna.friskissvettis.se

Vid köp av tvåföreningskort kommer personuppgifter såsom för– och efternamn, personnummer, mobilnummer samt e-postadress att lämnas vidare till den berörda föreningen.

Samtycke samt allmänna villkor hos den andra föreningen godkänns när du hämtar ditt träningskort i den andra föreningen.

 

Doping

Som medlem hos IF Friskis&Svettis Eskilstuna kan du komma att dopingtestas. Du är skyldig att medverka i dessa tester.

Dopingtestet utförs av Riksidrottsförbundet

Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs av från träning hos Friskis&Svettis Eskilstuna i normala fall fyra år.

 

Träningskläder

Som medlem hos IF Friskis&Svettis Eskilstuna ska du ha kläder anpassade för träning, jeans är ej tillåtet då det förstår vår utrustning.

I våra lokaler är det förbjudet att använda ytterskor. 

PT- Personlig träning

Vid köp av personlig träning kommer ett specifikt avtal för samtycke att skrivas under då andra typer av personuppgifter, än vad som beskrivs i detta dokument, inhämtas såsom t.ex. hälsotillstånd.

Detta avtal hanteras då du träffar den personliga tränaren.

Inköpta PT-tillfällen är giltiga 1 år från inköp datum.

Avbokning av PT-tillfällen sker senast 24 timmar innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras enligt gällande prislista.

 

Small Groups, kurser, workshop

Medlemskap i IF Friskis&Svettis tillkommer vid deltagande i small Groups eller kurser. En del av vår small Groups, kurser, workshop kräver inget aktivt abonnemang/träningskort.

Avbokning av small Groups och kurser kan ske fram till två veckor innan kursstart. Därefter är anmälan bindande.

Avgift för arrangemanget kan faktureras, vanligtvis två veckor innan start.

Vid betalning på annat sätt än faktura ta kontakt med kursledare.

 

E-post till info@eskilstuna.friskissvettis.se

      E-post som skickas till info@eskilstuna.friskissvettis.se besvaras av anställd personal vardagar. E-post hanteras och slängs efter det att ärendet är åtgärdat.

 

Uppdaterad 2019-02-05