Medlemskap
Medlemskap är en förutsättning för att kunna köpa och nyttja träningskortet. Medlemskapet löper per kalenderår. Löper ditt träningskort på två olika kalenderår betalas medlemsavgift för båda åren. 
Medlemsavgiften erläggs vid köp av träningskort till IF Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs
(org.nr 810000-8909)
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.
Medlemskap ger dig medlemsinflytande och rösträtt på föreningens årsmöte.
Du som medlem är olycksfallsförsäkrad via Svedea.
Som medlem i IF Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs är det din skyldighet att ta del av och följa föreningens stadgar. Stadgarna finner du på vår hemsida. (https://www.friskissvettis.se/eskilstuna).

Träningskort
Träningskortet är personligt och får endast användas av dig själv. 
Träningskortet är ett refillkort och behöver sparas.
Förlorat eller borttappat träningskort ersätts mot en kostnad på 50 kr. Träningskortet spärras för att förhindra obehörig användning av kortet. 
Träningskortet ska registreras i inpasseringen vid varje träningstillfälle.
Foto tas på dig för att vi ska ha möjlighet att kontrollera att ditt träningskort inte används av obehöriga. Fotot lagras i vårt medlemssystem samt visas på dina sidor via kundwebben. 
Fotot visas internt vid inpassering samt finns tillgängligt i vårt medlemssystem.   
På anläggningen i Strängnäs måste träningskortet medhavas för att komma in på anläggningen vid obemannade tider. 
Träningskortet är giltigt på båda våra anläggningar, det vill säga både Eskilstuna och Strängnäs. 
Är du medlem i Eskilstuna behöver du uppdatera ditt plastkort för inpassering om du vill nyttja anläggningen i Strängnäs. 

 

Prova på – 2 veckor
Prova på – 2 veckor kostar 150 kr och betalas för medlemsavgiften innevarande kalenderår. 
Prova på – 2 veckor kan hämtas ut om du ej haft ett aktivt träningskort de senaste 12 månaderna. 
Syftet med prova på - 2 veckor är att du ska få möjlighet att testa vårt träningsutbud.
Dina uppgifter lagras i systemet i 18 månader. 

 

Samtycke från föräldrar för barn och ungdomar under 16 år
Är du under 16 år behöver vi vid första registrering i vårt medlemssystem inhämta samtycke från målsman. 


Tillåtelse att göra utskick via brev, e-post och mobil.
Vid registrering ger du oss tillåtelse att göra utskick via brev, e-post eller sms. 
Tillåtelsen avser utskick av nyhetsbrev ca två stycken per år, information vid eventuellt passbyte, när du som medlem blivit inbokad från väntelista, varningar på grund av ej uthämtad bokad plats samt bokningspåminnelser. 
Systemet skickar automatiskt ut e-post när ditt abonnemang är på väg att gå ut. 
Har du köpt träningskort via vår webbshop kommer kvitto att skickas till den e-post som finns registrerad i vårt medlemssystem.
Kvitto vid köp i kassan kommer i största möjliga mån att skickas via e-post.
Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt mail eller maila oss på info@eskilstuna.friskissvettis.se / info@strangnas.friskissvettis.se

 

Kredithanterarna – delbetalning/autogiro
Vid köp av träningskort via delbetalning där betalning sker månadsvis (autogiro) anlitar vi företaget OpusCapita Kredithanterarna AB. 
Ansökan om delbetalning görs på plats i vår reception. En kreditprövning görs av UC-upplysningscentralen på uppdrag av Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB. Du behöver ha dig ditt clearingnummer och kontonummer samt legitimation vid ansökan. 
Order på köpet samt autogiroanmälan sparas i sju år enligt Bokföringslagen (1999:1078)
Skulden dvs. summan för träningskortet kommer att överlåtas till Kredithanterarna, vilket innebär att betalning för träningskortet kommer att ske direkt till Kredithanterarna. 
För delbetalning tillkommer en serviceavgift på 20 kr per månad för autogirodragning samt 35 kr per månad för delbetalning med avi. Serviceavgiften på 20 kr är inkluderade i våra priser för månadsbetalning. Första betalning sker oftast via avi.
Du binder dig för 6 eller 12 månader beroende på vilket delbetalningsalternativ du väljer. När skulden till Kredithanterarna är slutbetald, upphör även månadsbetalningen. Det är inget som behöver sägas upp. 
Underskriven order samt autogiroanmälan skickas via e-post till Kredithanterarna för att delbetalning/autogiro ska kunna genomföras. 
Medlemskap kan ej betalas via delbetalning/autogiro.

 

Ångerrätt/återköp
Du har möjlighet att återköpa ditt träningskort/klippkort 14 dagar från det datum du köpte kortet. 
Summan som återbetalas motsvarar kostnaden för träningskortet minus 50 kr per träningstillfälle under perioden. 
För klippkort återbetalas restvärdet av återstående klipp. 
Utöver ovanstående villkor för ångerrätt/återköp, återköps inga träningskort/klippkort. 

 

Frysning av träningskort
Vid skada eller sjukdom kan frysning av träningskort göras mot uppvisande av läkarintyg. Detta sker kostnadsfritt. Läkarintyget uppvisas i receptionen och sparas ej av oss.
I samband med en förlossning kan träningskortet frysas i 6-8 veckor. Ta kontakt via info@eskilstuna.friskissvettis.se / info@strangnas.friskissvettis.se
Frysning av träningskort kan ske om högst två månader, en gång under träningskortets löptid, mot en kostnad på 250 kr. Gäller ej klippkort eller terminskort. 
Vid delbetalning/autogiro fortlöper betalningarna utan uppehåll till dess att det är slutbetalt. Träningskortet förlängs med den tiden som det har varit fryst. Detta gäller både vid frysning av skada/sjukdom eller övrig frysning.


Överlåtelse av träningskort
Överlåtelse av träningskort kan ske till annan medlem. Det är endast träningskortet som kan överlåtas då medlemskapet är personligt. 
Observera att dragningarna som sker via delbetalning/autogirobetalning inte kan överlåtas. 

 

EKAF - medlem
Som medlem i EKAF behöver du vid köp av träningskort visa upp ditt medlemskort hos EKAF för att kunna ta del av rabatten.
Du behöver skriva upp namn, födelsedatum, din arbetsplats samt tidslängd på träningskortet på en lista i vår reception. Listan kommer sedan att skickas till EKAF-administrationen för kontroll av berättigad rabatt. Listan sparas hos oss i sju år i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078).

 

Skador och skadeanmälan
Råkar du ut för en skada i vår lokal, skriver vi en händelserapport. Vi dokumenterar vad som skett, datum och tid, för– och efternamn samt födelsedatum/medlemsnummer. Händelserapporten sparas till dess att anställd personal återkopplat till den drabbade. Därefter förstörs rapporten i dokumentförstörare. 
Skadeanmälan kan göras via olycksfallsförsäkring tecknad hos Svedea. Skadeanmälan skickas brevledes till försäkringsbolaget Svedea. Skadeanmälan sparas inlåst på kansliet på Friskis&Svettis under innevarande kalenderår. 

 

Inpassering
Vid besök hos oss behöver du logga in med ditt träningskort. 
Vid inpassering skrivs biljett till pass ut. På biljetten visas ditt för– och efternamn.
Inpasseringen registreras och används för att du via vår kundwebb ska kunna ta del av din träningsstatistik. 
Inpasseringsstatistiken användas därutöver endast för internt bruk såsom vid till exempel planering och uppföljning av aktiviteter i verksamheten.
Vid sen ankomst till gruppträningspass kan du nekas deltagande med hänsyn till ledare och övriga deltagare samt skaderisk. 


Kameraövervakning Strängnäs
För att kunna erbjuda en så säker träningsmiljö som möjligt för personal och medlemmar väljer vi att ha kameraövervakning på vår anläggning i Strängnäs.
Vi använder kameror för bevakning i vår anläggning i två huvudsyften dels för att förebygga brott, dels för att säkerställa att inpassering endast sker av behöriga personer med giltiga träningskort. 
Inspelning sker med rörelsesensorer dygnet runt alla dagar i veckan. Vi sparar kamerauppgifterna i sju dagar. 
Tillgång till kamerornas information är minimerad till en person, vid incidentrapportering involveras verksamhetschef och platsansvarig på anläggningen. Kamerauppgifterna sparas endast lokalt och kommer att användas på två sätt:

1. Vid incidentrapportering; att felaktig inpassering förekommit eller då misstänkt brott  skett på anläggningen. 
2. Vid regelbundna kontroller av sparade filmer, vilka kan resultera i avstängning för medlem som släpper in annan person på anläggningen eller på annat sätt bryter mot våra medlemsvillkor. 

För att få kameraövervaka följer Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs Dataskyddsförordningens regler.
Frågor gällande vår kameraövervakning eller frågor kring hur vi hanterar personuppgifter hänvisas till personuppgiftsansvarige, Petra Lundgren, 016-200 60 72.


Öppettider
Vår- och höstterminen följer våra ordinarie öppettider. Dessa hittar du på vår hemsida. 
Under sommarperioden och helgdagar förekommer reducerade öppettider. Dessa hittar du på hemsidan. 
Öppettider kan komma att förändras under de olika terminerna/perioderna. 
Anläggningen i Strängnäs är öppen dygnet runt. 

 

Obemannade tider Strängnäs anläggningen
När receptionen är stängd och våra lokaler är obemannade gäller inpassering via vår sluss med ditt personliga medlemskort.  
Då du är i våra lokaler under dessa tider visar du respekt mot andra motionärer samt våra lokaler och utrustning.
Du får under inga omständigheter släppa in någon annan person genom slussen eller andra ingångar med ditt kort, detta gäller även andra medlemmar.
Bryter du mot någon av våra regler ovan försvinner möjligheten för dig att komma in på obemannade tider. För din och andras trygghet är anläggningen kameraövervakad. 
Träning dygnet runt erbjuds endast vuxna över 18 år. Medlem mellan 13-17 år kommer kunna träna mellan kl.  05.00-22.00
Klippkort gäller för inpassering kl. 05.00-22.00


Schema
Vårt schema kan komma att ändras under terminens gång gruppträningspass kan läggas till och utgå.
Våra ordinarie schemaperioder är vårtermin och hösttermin. 
Reducerat gruppträningsschema finns under sommarperioden, kring jul och nyår samt helgdagar.
Gruppträningspass kan ersättas av annan ledare och intensitet eller med digitalt pass. 
Gruppträningspass kan komma att ställas in.  

 


Bokning av gruppträningspass

Alla platser på respektive pass är bokningsbara. 
Du kan ha max 4 bokningar, plats på reservlista räknas ej in i dina bokningar. 
Du kan boka ett pass 5 dagar i förväg från kl. 08.00 på morgonen och fram till 30 minuter innan passtart. 
Bokat pass ger en garanterad plats till 10 minuter innan passtart. Din inloggning bör därför göras senast 10 minuter innan passtart därefter blir din plats fri för drop-in. 
Kommer du senare än 10 minuter innan passtart och det finns platser kvar är du naturligtvis välkommen in på passet. Tänk på att din biljett måste hämtas ut i kundkiosken genom att manuellt klicka ut biljetten, då får du heller ingen varning. 
Avbokning måste ske senast 3 timmar före passtart. 
Om du missar att avboka eller inte kommer till ditt bokade pass får du en varning. Vid 3 varningar inom en löpande period om 30 dagar blir du automatiskt fråntagen möjligheten att boka pass i 30 dagar. Du har fortfarande möjlighet att träna. 
Är passet fullbokat kan du boka dig som reserv. Avbokas en plats ges denna till första reserven, avbokas ytterligare en plats ges denna till andra reserven och så vidare. Detta sker fram till 3 timmar innan passtart. 
Om du är bokad på reservlista och utöver det har 4 bokningar eller om du har en bokning som överlappar bokningen på reservlistan, kommer systemet automatiskt att plocka bort dig om det försöker boka in dig på en ordinarie plats. 
Bokningsregler kan komma att ändras. Information finner du på vår hemsida. 

 

Bokning av gyminstruktion
Bokning av gyminstruktion görs via vår kundwebb. Bokning av gyminstruktion kostar 200 kr. Avgiften återbetalas ej. 
Betalning sker vid bokning. När betalning är godkänd blir bokningen giltig. 
Du söker lediga tider i kundwebben under rubriken ”Gyminstruktion”. Hittas inga lediga tider är de uppbokade. Tiderna för gyminstruktioner släpps 7 dagar i förväg.
Ombokning av gyminstruktion sker via receptionen senast 24 timmar innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras enligt gällande prislista. 
Bokningsregler kan komma att ändras. Information finner du på vår hemsida. 


Förvaring av ägodelar
Förvaring av personliga tillhörigheter som exempelvis kläder och värdesaker sker på egen risk. 
Friskis&Svettis är inte ansvariga för förluster på grund av stöld eller på grund av skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. 
Under pågående träning finns möjlighet att låsa in dina saker i förvaringsskåp som finns i omklädningsrummen. Ta med eget hänglås som du själv anser är säkert.
Det går ej att abonnera på förvaringsskåp. Varje morgon klipps de skåp som varit låsta under natten upp. 

 

Tvåföreningskort
Tvåföreningskort innebär att träningskortet gäller i vår förening samt i en av de Friskisföreningarna som vi samarbetar med. Kontrollera aktuella samarbeten via hemsidan www.friskissvettis.se/eskilstuna 
Vid köp av tvåföreningskort kommer personuppgifter såsom för– och efternamn, personnummer, mobilnummer samt e-postadress att lämnas vidare till den berörda föreningen.
Samtycke samt allmänna villkor hos den andra föreningen godkänns när du hämtar ditt träningskort i den andra föreningen. 


Doping
Som medlem hos IF Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs kan du komma att dopingtestas. Du är skyldig att medverka i dessa tester. 
Dopingtestet utförs av Riksidrottsförbundet
Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs av från träning hos Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs i normala fall fyra år. 

 

Träningskläder
Som medlem hos IF Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs ska du ha kläder anpassade för träning på över- och underkropp, jeans är ej tillåtet då det förstör vår utrustning. 
I våra lokaler är det förbjudet att använda ytterskor.

 

Sociala medier
Bilder/filmer tagna i lokalen kan komma att användas för att informera om verksamheten via olika sociala medier. 
Innan bild/film tas tillfrågas du som medlem om du vill medverka. Du har alltid rätt att invända och då vänder du dig till föreningens kommunikationsansvarig. 


PT- Personlig träning
Vid köp av personlig träning kommer ett specifikt avtal för samtycke att skrivas under då andra typer av personuppgifter, än vad som beskrivs i detta dokument, inhämtas såsom exempel hälsotillstånd.
Detta avtal hanteras då du träffar den personliga tränaren. 
Inköpta PT-tillfällen är giltiga 1 år från inköpsdatum. 
Avbokning av PT-tillfällen sker senast 24 timmar innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras enligt gällande prislista. 


Small Groups, kurser, workshop
Medlemskap i IF Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs tillkommer vid deltagande i Small Groups eller kurser. En del av vår Small Groups, kurser, workshop kräver inget aktivt abonnemang/träningskort. 
Avbokning av small Groups och kurser kan ske fram till två veckor innan kursstart. Därefter är anmälan bindande. 
Avgift för arrangemanget kan faktureras, vanligtvis två veckor innan start. 
Vid betalning på annat sätt än faktura ta kontakt med kursledare. 


E-post till info@eskilstuna.friskissvettis.se och info@strangnas.friskissvettis.se
E-post som skickas till info@eskilstuna.friskissvettis.se eller info@strangnas.friskissvettis.se besvaras av anställd personal på vardagar. E-post hanteras och slängs efter det att ärendet är åtgärdat.

 

Lokal
Nödutgångar i lokalen får ej blockeras eller öppnas. Öppning kan endast ske vid brandlarm. 
Öppnas en nödutgång går ett väktarlarm. Utryckningen bekostas av dig som medlem enligt väktarbolagets taxa.  
Du måste lämna Friskis&Svettis Eskilstuna/Strängnäs vid stängning eller på anmodan från Friskis personal.
Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på Friskis kan det polisanmälas. 
Du får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor och/eller tjänster på Friskis. 


Trivselregler 
Med utgångspunkt från diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning) säkerställer vi på Friskis att vi inte exkluderar någon vare sig medvetet eller omedvetet. Detta gäller alla former av kränkningar eller nedsättande av andra i våra lokaler. 
Torka av utrustning och maskiner med microfibertrasa efter användning. 
Ställ tillbaka vikter och redskap på sin rätta plats när du är klar. 
Om du bryter mot ovanstående regler har Friskis rätt att varna, stänga av dig för viss tid eller helt och med omedelbar verkan från träning.
Använd handduk att sitta på i bastun. 
Tänk på att allergi kan förekomma – undvik att använda hårspray och parfym. 
Stäng av eller sätt mobilen på ljudlöst läge under ditt pass.  

 

 

Uppdaterad 2022-01-04