Valberedningen är ett antal personer som valts av medlemmarna. Deras uppgift är att föreslå kandidater till kommande års styrelse.

En valberedning väljs på varje årsmöte.

Valberedning F&S Borlänge
Petra Särefjord - kontakt valberedningen: petra.sarefjord@gmail.com
Gunnar Jönsson
Ida Hammerin