Träningskort ordinarie pris


12 mån

3550 kr (325 kr vid autogiro)
4 mån
1885 kr
1 mån
630 kr
10 kort - gäller 12 månader från inköpstillfället
900 kr
 

Träningskort  Pensionär, studerande, träna på recept

12 mån
2820 kr (265 kr vid autogiro)
4 mån  
    
1505 kr
1 mån        
500 kr
10 kort - gäller 12 månader från inköpstillfället
700 kr

Träningskort Ungdom född 2003-2006

12 mån
2820 kr (265 kr vid autogiro)
4 mån      
1505 kr
1 mån        
500 kr
10 kort - gäller 12 månader från inköpstillfället 
700 kr

Träningskort Ungdom född 2007-2009

12 mån
1775 kr (178 kr vid autogiro)
4 mån      
940 kr
1 mån        
315 kr
10 kort - gäller 12 månader från inköpstillfället
450 kr

För detta kort gäller speciella åldersgränser - läs mera om våra åldersgränser här.

Träningskort Ungdom född 2010-2012


12 mån

1245 kr (134 kr/mån vid autogiro)
4 mån      
660 kr
1 mån        
220 kr
10 kort - gäller 12 månader från inköpstillfället
300 kr

Gäller på alla gruppträningspass utom HIT, Cirkelgym och Plaza. Träning i gym gäller tillsammans med vuxen.

Träningskort Ungdom född 2013-2016

12 mån
630 kr
4 mån      
330 kr
1 mån        
110 kr

Gäller på alla Jympa-, Dans- Multifys-, Familjefyspass tillsammans med vuxen. På Familjefys krävs ej träningskort för vuxen.

Övriga kort


För dig som är född 2017-2020 - endast medlemsavgift 150 kr för 2022. Gäller på Familjejympan tillsammans med vuxen. Barn bokar plats. På Familjejympan krävs ej träningskort för vuxen.

Sommarkort - 1200 kr   
Gäller på all träning under perioden 1 juni -31 augusti


TRÄNINGSKORT Seniorklubben

12 mån
1150 kr
4 mån
600 kr
1 mån
200 kr
Engångsavgift - 100 kr

Gäller på de pass som tillhör Seniorklubben.

Engångsavgifter

120 kr
100 kr - Pensionär, student, ungdom född 2003-2006
75 kr - Ungdom född 2007-2009
50 kr - För dig född 2010-2012

Uteträning - engångsavgift
50 kr/tillfälle, betalas via swish på plats.

 Vill du boka en plats och betala engångsavgift så kontakta receptionen  0243-18846 samma dag som passet är.

Träningskort Sverige

Gäller i alla Friskis&Svettis föreningar under bemannade öppettider, både gym och gruppträning (drop in i mån av plats). Tänk på att alla föreningar har olika utbud. Spana in här var vi finns.

Kortet gäller under 12 månader och kostar 5400 kronor + 150 kr medlemsavgift.

Prova på vecka

Men riktigt bra träning måste upplevas. Har du aldrig varit hos oss tidigare, eller inte varit hos oss på länge kan du provträna en hel vecka för 150 kr. Kortet gäller från dagen du kommer in och tecknar dig och 7 dagar framåt. I provträningen ingår hela vårt utbud och du kan även boka dig på pass.