Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Borlänge (och har betalat medlemsavgiften för 2024) har rösträtt på föreningens årsmöte. Du har också rätt att lägga en motion till mötet.

Årsmötet hålles en gång per år.

Nästa årsmöte är kl.19.00 den 18 april 2024.
Plats: Konferensrummet på Friskis
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på webben från 11 april.

Årsmötesprotokoll 2023

Procedurregler

Sista dag för inlämning av motion är 21 februari 2024
. Läs mera här nedanför hur du skriver en motion och hur du lämnar in den.

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta oss eller prata med oss på anläggningen. Alla som är medlemmar i Friskis Borlänge (och har betalat medlemsavgiften för 2024) har rätt att lägga en motion till årsmötet.

Så här skriver du en motion

    - Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.

    - Beskriv nuläget och problemet/behovet.

    - Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.

    - Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och  medlemsnummer (se ditt träningskort)  och dagens datum.

Så här kan du lämna in din motion

Mejla till: maggan@borlange.friskissvettis.se

Posta till:
IF Friskis&Svettis Borlänge, att: Margareta Berglund
Box 934, 781 29 Borlänge

Lämna in den: till föreningens reception på Skomakargatan 9