Frysning av kort

Du kan frysa ditt träningskort minst 30 dagar och max 360 dagar/år, i händelse av arbete/studier på annan ort, skada/sjukdom, graviditet. Detta gäller ej kort på delbetalning.

1. Arbete/studier på annan ort:

Om du arbetar eller studerar på annan ort kan du frysa ditt kort under den perioden. Ta med intyg från din arbetsgivare eller skola.

2. Skada/sjukdom:

Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från din läkare, barnmorska eller sjukgymnast kan du förlänga ditt träningskort med samma period som är angivet på intyget. Intyget ska ha brevhuvud eller stämpel samt namnteckning och namnförtydligande från utfärdaren. På intyget ska det tydligt stå angivet, med start- och slutdatum, att du inte kan eller har kunnat träna. Det ska förstås också innehålla ditt eget namn och personnummer. Intyget lämnar du in på din träningsanläggning.