Spela video

Årsmötet 2020 blir måndagen den 8 juni kl 18 i Tannefors (flyttat från 31 mars). Årsmötet hålls i en stor luftig lokal och det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt. Motioner ska vara inlämnade senast 25 februari. Här kan du läsa mer om medlemsdemokrati, hur du skriver en motion med mera.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskis-förenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om de motioner som kommit in från medlemmar.

Protokoll årsmötet 2019

Inbjudan årsmöte juni 2020

Dagordning årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan 2020

Motion till årsmötet 2020

Styrelsens svar på motion 2020

Valberedningens Arbetsordning 2019

Valberednings arbete inför årsmötet 2020

Revisionsberättelse 2019 del 1

Revisionsberättelse 2019 del 2

 

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Ordförande, 1 år

Anders Nordström (omval)

Ledamöter omval, 2 år

Maria Lewander
Per Sandström
Ulf Hageström

 

Ledamöter som valdes vid förra årsmötet, dvs 1 år kvar av mandatperioden

Gunnar Broman
Elisabet Lärkhammar
Elin Brasch

Revisorer, 1 år

Ordinarie revisor: Michael Hellgren (omval, Ernst & Young)
Medlemsrevisor: Sten-Anders Hofvendahl (omval)

Revisorssuppleanter, 1 år
Pär Starck  (nyval, Ernst & Young)
Björn Söderberg (omval)

Kontakta verksamhetschef Lotta Utterström om du undrar något

Här kan du läsa mer om årsmötet och inlämnande av motioner.

Protokoll från årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Protokoll extra årsmöte 2017

Årsredovisning 2017

Stadgar