Ordförande

Sven-Olof Montelin

Ledamot

Camilla Danielsson
Ida Rydh
Magnus Lilja
Maria Göransdotter Lindén
Emma Hult
Per Larsson

Suppleant

Calle Laurén