Ordförande

Sven-Olof Montelin

Ledamot

Ida Severin
Magnus Lilja
Maria Göransdotter
Felicia Björkman
Emma Hult
Per Larsson
Calle Laurén

Suppleant

Jonas Fransson