Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i F&S Jönköping (har betalat medlemsavgiften för innevarande år) och fyller minst 15 år under kalenderåret har rösträtt på föreningens årsmöte. Du har också rätt att lägga en motion till mötet.

Årsmötet hålles en gång per år.

Årsmöte 2024

Årets årsmöte kommer att ske den 25 april kl 18:00 på Friskis i Växjö. Kan du inte delta fysiskt kan du delta via teams. Maila Johan Thor för att få inbjudan till mötet. 

johan@jonkoping.friskissvettis.se

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga att beställa på info@jonkoping.friskissvettis.se från 18 april

Alla som är medlemmar Friskis Jönköping (och har betalat medlemsavgiften för innevarande år) har rätt att lägga en motion till möte

 

Så här skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
  • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
  • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och personnummer och dagens datum.

Så här kan du lämna in din motion

Maila till info@jonkoping.friskissvettis.se

Senast dag för inlämnande av motion till årsmötet 2024: 15 mars