*GYM MED TAGG
Önskar du träna på gymmet under obemannade tider?
Med en tagg tränar du alla dagar mellan 05:00 - 23:00. Välkommen att köpa en tagg i receptionen (100 kr).

Gym med tagg - nyckelgym - bygger på tillit till våra medlemmar, vilket innebär att man som medlem har ett eget ansvar att följa reglerna. För tillträde till nyckelgymmet krävs att du har ett giltigt träningskort & medlemskap för aktuellt år. Träningskortet är personligt & ger enbart registrerad kortinnehavare tillträde till gymmet. Missbruk leder till att träningskortet spärras. Gäller från det år du fyller 16 år - vårdnadshavarens skriftliga godkännande krävs.