Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Årsmöte

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i F&S Ystad och har erlagt medlemsavgift för innevarande år har rösträtt på föreningens årsmöte. Du har också rätt att lägga en motion till mötet. 
Årsmötet hålles en gång per år. Nästa årsmöte blir den 17 mars 2020 kl. 20:00

Motionera mera

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta oss eller prata med oss på anläggningen.

Så här skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Observera att om du har flera ämnen så skriv flera olika motioner, ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

Mejla din motion till: info@ystad-friskissvettis.com