Betongplattan är gjuten

Nu är den delen som blir nybyggnation igång.

Nu har vi kommit ett steg längre

Rivningen är igång

Illustration av Friskis Multihall