Friskis&Svettis Uppsala Typiskt Ingrid-stipendiet

Vem kan tilldelas stipendiet?

Typiskt Ingrid-stipendiet kan tilldelas någon som utifrån Friskis&Svettis idé tagit ett nytänkande initiativ, utvecklat en idé, drivit en fråga eller genomfört en aktivitet i Ingrids anda – entusiastiskt, prestigelöst och befriat från ängslighet. Eller någon som, på det sätt som är typiskt Ingrid, visat omtanke om och empati för andra.

En fristående jury vald av styrelsen i Friskis&Svettis Uppsala, utser en gång per år en stipendiat eller flera stipendiater. Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor.

Nominera din kandidat senast 31 augusti!

Alla anställda, funktionärer, förtroendevalda och medlemmar i Friskis&Svettis Uppsala kan nominera kandidater till Typiskt Ingrid-stipendiet.

Skicka ditt förslag på kandidat eller kandidater med motivering till:

Helena Hovstadius

Tidigare stipendiater

2022 – Annika Gaardsdal. Annika, som drabbades av en massiv hjärnblödning 2017, belönas för sitt ”uttryck för nytänkande initiativ och utvecklande av idéer, för att dels hjälpa sig själv, dels för att inspirera andra”, som det står i juryns motivering.

På grund av pandemin delades inget stipendium ut 2020 och 2021.

2019 – Ellinor Göransson, lärare vid Östra Stenhagsskolan i Uppsala. Hon fick stipendiet för sitt engagerade och energiska sätt att motivera barn till att röra på sig och upptäcka rörelseglädje.