Kort & avgifter

 

Träningskort helår (medlemsavgift tillkommer)

Helårskort gäller numera ett år från inköpsdatum (inte kalenderår).  

Träningskort vuxen: 1.900 kr (2)
Träningskort ungdom/studerande:  850 kr (3)
Träningskort senior: 1.000 kr (12)

 

Träningskort vårtermin 1/1-30/6 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen: 1.000 kr (4)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (5)
Träningskort senior: 550 kr (13)


Träningskort hösttermin 1/7-31/12 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen1.000 kr (6)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (7)
Träningskort senior: 550 kr (14)

 

 

Rabattkort

Medlemskap krävs (120 kr).

Kortet ger rätt att träna 11 gånger till priset av 10. Betala via bankgiro eller Swish. Ange Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens.
Vuxna – 500 kr.
Ungdomar, studerande och pensionärer – 300 kr. 

 

 

Engångsavgift (betalas i entrén)

Medlemskap krävs (120 kr).

Vuxen medlem i någon F&S-förening50 kr
Ungdom/studerande/senior, medlem: 30 kr
Barn på Familjejympa: 30 kr.

 

Betalning

Betalning av medlemsavgift och träningskort sker till bankgiro 406-9530 eller via Swish: 123 000 38 89.

Ange personnummer (ååmmdd-xxxx) samt korttyp (siffran inom parentes på prislistan ovan, alternativt ange Rabatt/Sommarkort). 

Vill du ha faktura till företaget, mejla till: medlemsreg@trosafriskis.se.

Ange din mejladress, så får du ett kvitto med automatik när du gör din inbetalning.

 

Ungdom/student

Som ungdom räknas du till och med det år du fyller 20.

Som student räknas den som kan uppvisa giltig studentlegitimation.

 

Kompiskort

Friskis & Svettis Trosa medverkar i kommunens satsning på Kompiskort. Det innebär att en funktionshindrad person med träningskort hos oss kan ta med sin ledsagare utan kostnad.

 

Ditt medlems/träningskort

Medlemskortet är ett digitalt plastkort, som du "blippar" vid varje pass. Det återanvänds och kan laddas med träningsperioder år efter år.

Kortet skickas ut till dig när du betalt din avgift.

Vid frågor kan du nå vår medlemsregisteransvariga via mejl: medlemsreg@trosafriskis.se