Kort & avgifter

 

Träningskort helår (medlemsavgift tillkommer)

Helårskort gäller numera ett år från inköpsdatum (inte kalenderår).  

Träningskort vuxen: 2.300 kr (2)
Träningskort ungdom/studerande:  1.000 kr (3)
Träningskort senior: 1.200 kr (12)

 

Träningskort vårtermin 1/1-30/6 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen: 1.200 kr (4)
Träningskort ungdom/studerande: 600 kr (5)
Träningskort senior: 680 kr (13)

 

Träningskort hösttermin 1/7-31/12 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen1.200 kr (6)
Träningskort ungdom/studerande: 600 kr (7)
Träningskort senior: 680 kr (14)

 

Rabattkort/klippkort

Medlemskap krävs (120 kr).

Kortet ger rätt att träna 11 gånger till priset av 10. Betala via bankgiro eller Swish. Ange Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens.

Vuxna – 600 kr.
Ungdomar, studerande och pensionärer – 350 kr. 

OBS! Klippkortet gäller bara då det finns bemanning på Åda.

 

 

Engångsavgift (betalas i entrén)

Medlem/ej medlem
Vuxen: 60 / 120 kr
Senior, ungdom & studerande: 35 / 75 kr
Barn på Familjejympa: 30 kr

 

 

Betalning

Betalning av medlemsavgift och träningskort sker till bankgiro 406-9530 eller via Swish: 123 000 38 89.

Ange personnummer (ååmmdd-xxxx) samt korttyp (siffran inom parentes på prislistan ovan, alternativt ange Rabatt/Sommarkort). 

Vill du ha faktura till företaget, mejla till: medlemsreg@trosafriskis.se.

Ange din mejladress, så får du ett kvitto med automatik när du gör din inbetalning.

 

Ungdom/student & senior

Som ungdom räknas du till och med det år du fyller 20.

Som student räknas den som kan uppvisa giltig studentlegitimation.

Som senior räknas den som uppnått 65 år, eller är förtidspensionär med pensionsintyg. 

 

Kompiskort

Friskis & Svettis Trosa medverkar i kommunens satsning på Kompiskort. Det innebär att en funktionshindrad person med träningskort hos oss kan ta med sin ledsagare utan kostnad.

 

Ditt medlems/träningskort

Medlemskortet är ett digitalt plastkort, som du "blippar" vid varje pass. Det återanvänds och kan laddas med träningsperioder år efter år. Det används också tillsammans med de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, när du vill komma in på Åda under tider då det inte pågår ordinarie pass.

Kortet skickas ut till dig när du betalt din avgift.

Borttappat träningskort ersätts mot en kostnad av 100 kr.

Vid frågor kan du nå vår medlemsregisteransvariga via mejl: medlemsreg@trosafriskis.se