• Möjlighet att frysa kort, 1 mån/12 månadsperiod
  • Endast kort eller Swish, kontantfri anläggning

Köp ditt kort via nätet här!

 Allkort  12 mån  12 mån*  6 mån  1 mån
 Vuxen  3 800:-  350:-  2 400:-  480:-
 Ungdom 13-18 år / Student  2 600:-  240:
 1 700:-  350:-
 Friskis Ung 7-12 år  1 300:-  120:-     700:-   -
 Dagkort kl 05-15  2 050:-  185:-  1 300:-   -

*Autogiro med 12 månaders bindningstid.

 Gymkort 12 Mån 12 mån* 6 mån 1 mån
 Vuxen 3 100:- 282:- 1 800:- 320:-

 Ungdom 13-18 år/ Student

2 150:-

194:-

1 300:-

250:-

 *Autogiro, 12 mån bindningstid        

 FaR-kort 3 mån
 Fysisk aktivitet på recept - Vuxen 650:- 
 Fysisk aktivitet på recept - Ungdom 13-18 år / Student 500:-
 Klippkort - Träna 10 ggr inom ett år    
 Vuxen    750:-
 Ungdom 13-18 år/ Student    500:-
 Friskis Ung 7-12 år    500:-
     
 Terminskort    
 Familjejympa    200:-
 Enkeljympa, för personer med funktionsvariation.    200:-

 

Sverigekortet

5 400:-
Med Sverigekortet har du tillgång till alla Friskis & Svettis
anläggningar i Sverige. Mer information.
 
 Övriga priser  
 Engångsbiljett, medlem med aktivitetskort  50:-
 Engångsbiljett, medlem i annan förening  50:-
 Engångsbiljett, ej medlem eller medlem utan aktivt kort 120:-
   
 Provträning 14 dagar 200:-
 Gyminstruktion, utan giltigt kort 250:-
 Ersättningskort vid förlorat / förstört kort  50:-