Styrelsen 2023

På bilden från vänster:

Kerstin, Maria, Sofia, Cecilia, Kerstin, Ronnie.