Klågerup

I Klågerup håller vi till i Klågerupsskolans idrottshall som ligger till höger om skolan sett från vändplanen med parkering framför skolan.