Friskis poppar upp i Kista!

Den 27-28 september kommer Friskis Pop up till Kista grundskola. Där erbjuder vi högstadiebarnen träning med oss på idrottslektionerna. Det kommer även finnas möjlighet för eleverna att prova på under lunchen och efter skoltid. Passen är cirka 30 minuter och körs utomhus i anslutning till containern.