Handlingar

Publiceras senast 13 april.  

Motionslådan har stängt

Sista dag för att lämna in en motion var den 2 mars. Styrelsens svar publiceras på webben inför årsmötet. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet som fattar beslut om varje motion. 

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta din anläggning eller att använda vårt medlemsforum