Vi fortsätter jobba för att rörelse ska vara lustfylld för alla. Andreas Strömberg

ordförande i F&S Stockholm

Unga kvinnor påverkas allra mest

Paradoxalt nog visar nu en ny Sifo-undersökning, som F&S Stockholm låtit göra, att var fjärde ung vuxen mellan 18 och 29 år upplever prestationshets från sin omgivning kopplat till träning i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Unga kvinnor påverkas allra mest, 38 procent.

– Sifo-undersökningen gör mig bekymrad över att så många unga människor upplever prestationskrav, samtidigt som den belyser det vi befarade. Träning ska få människor att må bra, inte dåligt. Vi fortsätter jobba för att rörelse ska vara lustfylld för alla, säger Andreas Strömberg.

Friskis&Svettis Stockholm utmanar nu träningsnormerna med initiativet #nollkroppshets.

Fler resultat från undersökningen 

Undersökningen genomfördes av Sifo den 7-10 september 2018 med 1117 respondenter i Sverige i åldrarna 18-79 år. Fler resultat hittar du här.