Friskis&Svettisen rörelse för rörelse

Vårt utbud har gått från Jympa 1978 till en mångfald av olika träningsformer. Men grundfilosofin är densamma. Vi vill skapa rörelse som berör och ser till hela människan, inte bara kroppen. Vi vill vara en modig utmanare som hittar nya och bättre vägar till en lustfylld träningsupplevelse. 

Hur allt började