Tänk fortsatt på att:

  • Tvätta händerna innan och efter träningen.
  • Hålla avstånd till andra.
  • Rengöra maskiner och redskap när du har använt dem.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
  • Du som är ovaccinerad behöver fortsätta hålla stort avstånd och visa extra hänsyn.