Spela video

Välmåendeklyfta i samhället

Stockholmarna mår hyfsat bra och Friskisindex landar på 72, vilket hamnar i gruppen "mår sådär".* Mätningen visar att det finns en välmåendeklyfta i samhället där man mår bättre om man har hög utbildning, hög inkomst, lever i en relation och har ett jobb att gå till.

- Det här är väldigt viktiga saker att belysa, för att skillnader i måendet mellan olika grupper i samhället är saker som påverkar medellivslängden och där har mängden motion en viktig roll, säger Carl Johan Sundberg, forskare i träningsfysiologi vid KI.

*Friskisindex 0-50 = mår dåligt, 51-75 = mår sådär, 76-100 = mår bra enligt Friskisindex definitioner.

Rörelse, glädje och gemenskap hänger ihop

Resultatet visar att rörelse, glädje och gemenskap hänger ihop, det vill säga att om du lever ett aktivt liv så känner du också mer glädje och gemenskap.

- Vi ser även i annan forskning att de här sakerna hänger ihop. Rörelse gör att vi blir gladare och mår bättre, säger Liria Ortiz, forskare, psykolog och författare.
Ikon för Friskisindex
Tjej som hoppar hopprep

All rörelse räknas

Mätningen visar tydligt att ju mer du rör på dig, desto bättre mår du. Vi kan tydligt se att den största vinsten får den som går från ingen träning alls, till att träna något över huvud taget. Välmåendet ökar sedan succesivt upp till fem gånger i veckan, därefter avtar ökningen något.

- Det bygger på "the law of diminishing returns", alltså att den största förändringen sker när du går från inget till något och det gäller i synnerhet när det kommer till träning, säger Carl Johan Sundberg.

Nästan hälften av stockholmarna mår sämre

I mätningen 2021 ställde vi också frågan om du mår bättre eller sämre sedan pandemin bröt ut. Och då svarade nästan hälften av stockholmarna att måendet hade försämrats, medan 17 procent faktiskt uppgav att måendet hade förbättrats. 

- Det är klart att många har mått dåligt av restriktionerna, men vi får inte glömma den grupp som har mått bra av det här, som tycker om att vara ensam och känt mindre social press, säger Liria Ortiz.

Illustration tre personer som mår dåligt
Äldre man

70-plussarna har tappat mest under året

Från första mätningen i februari 2020 är den största förändringen att gruppen 70-plussare har minskat sitt välmående mest. De har tappat på alla delområden i indexet, dvs både rörelse, glädje och gemenskap.

- Året har ju varit präglat av pandemin och när den här gruppen har tvingats isolera sig så har det lett till att många mår dåligt. Vi behöver en känsla av gemenskap och tillhörighet för att må bra, säger Liria Ortiz.

Vardagsmotionen har minskat

En sak som sticker ut i årets mätning är att vardagsmotionen har minskat. Endast två av tre uppger att de rör sig tillräckligt i vardagen och det har minskat med 8 procentenheter.

- Det beror ju troligtvis på pandemin, många jobbar hemifrån och får inte in den naturliga vardagsmotionen som förut. Så nu måste vi själva anstränga oss lite mer för att få till det, som att gå en promenad på lunchen eller ta rörelsepauser under arbetet, säger Jessica Norrbom, forskare i träningsfysiologi vid KI.
Blind man med hund

Läs rapporten här

Rapport 2021

Ladda ner eller skriv ut hela rapporten för Friskisindex Sthlm 2021.

Rapporten som PDF

Rapport 2021

Rapport 2022

Ladda ner eller skriv ut hela rapporten för Friskisindex Sthlm 2022.

Rapporten som PDF

Rapporten 2020

Ladda ner eller skriv ut hela rapporten för Friskisindex Sthlm 2020.

Rapporten som PDF

Rapport 2020

Hur mår du?

Ikon för Friskisindex

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. Du kan jämföra ditt resultat med våra resultat i ditt område eller andra i samma ålder eller livssituation.

Gör testet