Spela video

Rörelse - för både fysisk och psykisk hälsa

Att röra på oss har varit en livsviktig funktion för vår överlevnad. Samtidigt finns det ett inbyggt motstånd inom oss för att spara energi. Det i sig kan vara livshotande. Hör våra två experter inom rörelse, Carl Johan Sundberg och Jessica Norrbom, prata om de fysiologiska och mentala effekterna av rörelse.

Experterna om vikten av rörelse och några tips

Illustration person som sträcker ut armarna
Illustration glad person

Glädje - att känna lycka för den mentala hälsan

Att känna glädje kan vara stora känslor som är kopplade till självkänsla och meningsfullhet. Men det kan också handla om de små tingen i livet. Hör Liria Ortiz, psykolog och motivationstalare, prata om hur vi kan känna mer glädje i livet. 

Om vikten av att känna glädje

Gemenskap - ett livsviktigt mänskligt behov

Ofrivillig ensamhet är inte bara tråkigt - det kan vara livsfarligt. Möt Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och föreläsare och författare, vår expert inom gemenskap. 

Om vikten av gemenskap och några tips

Tre personer som håller om varandra - illustration för gemenskap
Porträttbild på Jessica Norrbom, Liria Ortiz, Karl-Johan Sundberg

Ambassadörerna för Friskisindex

Friskisindex ambassadörer är experter på rörelse, glädje och gemenskap. De är även forskare och författare inom sina respektive områden. Jessica Norrbom, träningsforskare Karolinska Institutet, Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och  Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi. 

Lär mer om våra experter

Hur mår du?

Ikon för Friskisindex

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. Du kan jämföra ditt resultat med våra resultat i ditt område eller andra i samma ålder eller livssituation.

Gör testet