Våra träningspass för barn och familj

Familjejympa Lördagar kl 9.30

Välkomna!
Medföljande förälder/vuxen tränar alltid gratis.