Rörelse + inlärning = sant

Som medskapare till Mini-Röris 7 berättar Ulrika om hur språket är en viktig del i utvecklingen av programmet. 
– Mini-Röris är ett rörelseprogram, men med inbakad språkträning kan man säga. “Titta uppåt” eller “Stå helt stilla” blir mer lättförståeligt för barnet när vi samtidigt gör det som sägs. Det finns många anledningar till att barn är i olika faser i sin språkutveckling. “Att göra, inte bara höra” ett lustfyllt sätt att lära känna språket och få in det i kroppen, säger Ulrika 
 

Rörelse aktiverar hjärnan

Forskning visar att rörelse aktiverar hjärnan och gör det lättare att både inhämta och bearbeta information. Språkforskare menar även att talet utvecklas lättare av att sjunga och prata till musik. Något som kan användas som ett handfast verktyg inom skolan menar Susanne Wolmesjö, pedagog och författare till boken Smarta rörelser, som bland annat handlar om kopplingen mellan rörelse och inlärning.
– När barn tränar sina motoriska egenskaper och får koll på kroppen och dess förmåga, kan de lägga mer av sin energi på annat. Som att lära sig nya ord eller att läsa och skriva. Detta kan lägga grunden till ett bättre självförtroende och hjälpa till i utvecklingen av sociala färdigheter, säger hon i en intervju med tidningen Friskispressen.

Fler rörelsepauser för barn och vuxna

Susanne Wolmesjö tycker att det här med att avbryta för rörelse är en regel som bör följas långt upp i åren, även av vuxna. Det är toppen om kroppen är med när hjärnan ska lära och komma ihåg något. Hjärnan gillar när kroppen har motorisk kontroll. Hela nervsystemet sätts igång, säger hon.
Läs hela intervjun med Susanne Wolmesjö i Friskispressen nummer 3, 2021.