Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Friskis&Svettis Riks har en policy för hantering av personuppgifter. Policyn kan du läsa här ››

De uppgifter som F&S Säffle samlar in, används för vårt medlemsregister som endast styrelsen och revisorer har tillgång till. Vi lägger aldrig ut registret publikt.
Uppgifterna behövs för redovisning och statistik, samt vid behov av kontakt med anhörig.