Om F&S Säffle

Föreningen har som mål att erbjuda lustfylld och effektiv fysisk träning av hög kvalitet. Vår
ambition är att vara motionärer ska trivas med föreningens träningsutbud och se det som ett
naturligt val. För att bibehålla den goda kvaliteten görs en årlig ledaruppföljning och
värduppföljning.

 

2021 firar F&S Säffle 25 år

F&S Säffle 20 år 2016

Verksamheten i Säffle började 1996. Den 10 september 2021 firar föreningen 25 år.